NACHÁDZATE SA V SEKCII:

OZ Úžasné ženy - Priekopa

Občianske združenie Úžasné ženy - Priekopa je dobrovoľná nezávislá mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 2000 ako ZO ÚŽS v Priekope. Od roku 2020 sa občianske združenie osamostatnilo, no pokračuje v rovnakej činnosti. Cieľom OZ je zvyšovať kvalitu kultúrneho a spoločenského života v obci Priekopa. Podporovať a rozvíjať kultúrny, športový, ekologický a rekreačno-turistický potenciál obce. V rámci tohto poslania sa už dlhoročne a pravidelne venuje rôznym spoločenským činnostiam.

K pravidelným aktivitám patrí:

● vítanie nového roka,
● degustácia domácich vín - Prikopčak,
● oslava MDŽ,
● tradičné stavanie mája,
● športový deň detí,
● 25 rokov tradičný "kukuričný"(podáva sa varená kukurica) futbalový turnaj,
● deň ochrany prírody - podpora enviromentálneho povedomia detí a mládeže v spolupráci s miestnym poľovníckym združením Diviak,
● Mikuláš v obci,
● posedenia pri rôznych príležitostiach s pripomenutím typických zemplínskych a domácich jedál,
● a mnohé ďalšie aktivity.... zájazdy, besedy

V súčasnosti má OZ 19 členiek vo veku od 18 do xx rokov.
Členský príspevok – 5€/rok